top of page
Rıhtım

Yetişkin Danışmanlığı

Yetişkin Danışmanlığı

Yaşadığımız tüm fizyolojik, duygusal ve sosyal sorunlar hayat kalitemizin düşmesine, bizim çaresizlik yaşamımıza, yorgun, tükenmiş ve var olan sorunların içinden çıkmayacak gibi hissetmemize sebep olabilir. 

Yetişkin danışmanlığı; sosyal, duygusal ve davranışsal sorunlarla baş edebilmek için; kişilerarası iletişimi güçlendirme, yaşanılan sorunlarla ilgili farkındalık sağlama, farklı açılardan olaylara yaklaşabilme ve problemlerle baş edebilme becerilerinin güçlendirerek  yetişkinlerin daha sağlıklı bir hayat  yaşayabilmeleri için yapılan danışmanlık hizmetidir.

Çalıştığımız Konular

  • İletişim Sorunları
  • İlişki Ve Uyum Sorunları
  • Özgüven Sorunları
  • Fobiler
  • Stres ile başa çıkmak 
  • Geçmiş Olumsuz Yaşantılar 
  • Öfke Kontrolü 
  • Depresyon Ve Anksiyete Sorunları 
  • Aile içi Sorunlar 

bottom of page